foto1
Pomoc je na dosah
foto1
Sídlo - Teplická ul.
foto1
Asistentka s klientem
foto1
Asistentka s klientkou
foto1
Panoramatický pohled


O nás

Dnešní uspěchaná doba, boj o zaměstnání i jiné osobní starosti často neumožňují vlastní rodině pravidelně navštěvovat a starat se o své blízké zdravotně postižené či seniory.

Poslání

Posláním Agentury osobní asistenční  služby je, aby lidé, kteří službu osobní asistence využívají, mohli zůstat žít ve svém domácím prostředí, aby jejich zdravotní postižení  nebo stáří nebyly důvodem snížení kvality jejich života, jejich vyloučení ze společnosti, ale aby jejich lidská práva byla naplněna. Tomu odpovídá i přijatá strategie společnosti.

Základní cíl

Základním cílem je pomoc v podpoře osob se zdravotním postižením od 6 let věku a seniorům při jejich začleňování do společnosti. Služba osobní asistence je poskytována tak, aby byla zachována důstojnost člověka. Samozřejmostí je dodržování etických a právních norem a závazků mlčenlivosti.

Cílová skupina

Osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným onemocněním (Alzheimerova choroba, demence), osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním a senioři.

Věková struktura cílové skupiny

Od šesti let věku.

Poskytované služby

Nabízíme kvalifikovanou službu, jejíž obsah si může uživatel, nebo jeho zákonný zástupce sám stanovit podle individuálních potřeb v souladu s podmínkami Agentury. Oblast působnosti poskytování osobní asistenční služby - na území města Děčína, na území části obce Jílové u Děčína a na území části obce Modrá - Jílové, v části obce Malá Veleň u Benešova nad Ploučnicí, části obce Benešov nad Ploučnicí. Zajištění péče nepřetržitě po dobou 24 hodin denně, dle individuálních potřeb uživatele.


Nabízíme kvalifikovanou službu, jejíž obsah si může uživatel, nebo jeho zákonný zástupce sám stanovit podle svých individuálních potřeb a v souladu s podmínkami Agentury.

Jsou to:
  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně
  • pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při chodu domácnosti
  • výchovné, vzdělávací a aktivační činnosti
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí


Agentura osobní asistenční služby nabízí terénní sociální službu, jejíž cílem je pomoci osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistent dochází do domácnosti uživatele.
Uživatelem služby se stává zájemce, jenž vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc pro svou sníženou schopnost nebo neschopnost zajistit si osobní péči, svá práva a nároky, používat veřejná místa a služby, získat a udržet si práci a vzdělání, mít kontakt s komunitou a rodinou. Nerozhoduje druh diagnózy, věk, pohlaví ani rodinný stav nebo společenské postavení.
Místo, čas a obsah služby konání osobní asistence závisí na domluvě mezi Agenturou a uživatelem či jeho rodinou.
Pro poskytování služby osobní asistence je nezbytná písemná dohoda mezi poskytovatelem a uživatelem, ve které jsou uvedeny všechny potřebné náležitosti.
Služba osobní asistence je poskytována tak, aby byla vždy zachována důstojnost člověka. Samozřejmostí je dodržování etických norem a závazků mlčenlivosti.
Osobní asistent pomůže člověku zvládnout ty úkony, které by dělal sám, kdyby mu to zdravotní stav dovolil.

Finanční spoluúčast uživatele asistenční služby je stanovena dle sazebníku služeb od roku 2021.
Součástí naší služby je poskytování základního sociálního poradenství, poskytujeme osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace.
O sociálních službách při dodržování Standardů kvality sociálních služeb.


Agentura úspěšně absolvovala inspekci poskytování sociálních služeb.


Agentura splnila dne 14.2.2008 podmínky inspekce poskytování sociálních služeb podle Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. ověřené státní kontrolou Krajského úřadu Ústeckého kraje - odbor sociálních věcí a zdravotnictví.

Předmětem inspekce bylo:

  1. Plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb
  2. Plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89 zákona o sociálních službách
  3. Kvalita poskytovaných sociálních služeb, která se ověřuje v souladu s § 99 zákona o sociálních službách, pomocí standardů kvality sociálních služeb
Dnes je středa 24.2.2021

a svátek má Matěj, zítra Liliana

Multimedia

video 01

Z fotogalerie

kancelar-teplicka-2.jpg

Návštěvnost

47167
DnesDnes30
VčeraVčera41
Tento týdenTento týden108
Tento měsícTento měsíc1157
CelkemCelkem47167

Podpořil Ústecký kraj

podpořil ÚK

 ČINNOST AOAS JE FINANCOVÁNA OD ROKU 2015 Z PROSTŘEDKÚ KRAJSKÉHO ÚŘADU ÚSTECKÉHO KRAJE.


podpora financovani

Na činnost AOAS čerpá v letech 2020 -2021 finanční prostředky v rámci dotačního programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 3.