O nás

Agentura osobní asistenční služby z.ú. v Děčíně působí od roku 2005 jako nezisková organizace se zaměřením na asistenční službu v domácnosti. Především se jedná o péči a pomoc seniorům a zdravotně postiženým osobám. Další klíčovou aktivitou je poskytování základního sociálního poradenství.

Pro naši společnost je každý uživatel naprosto jedinečný. Velmi si zakládáme na vysoké profesionální úrovni a kvalitě námi poskytovaných služeb. Naší snahou je, aby uživatel zvládl za pomoci asistenta ty úkony, které by dělal sám, kdyby neměl zdravotní postižení nebo jiné omezení. Přečtěte si více o tom, jaké jsou pro nás cíle a poslání osobní asistence.

Poslání Agentury

Dnešní uspěchaná doba, boj o zaměstnání i jiné osobní starosti často neumožňují vlastní rodině pravidelně navštěvovat a starat se o své blízké zdravotně postižené či seniory.

Proto považujeme za důležité poskytnout službu založenou na osobním přístupu tak, aby maximálně vyhovovala potřebám našich klientů a usnadňovala tak péči jejich blízkým.

Agentura osobní asistenční služby Děčín - péče a pomoc v domácím prostředí
Pomoc zdravotně postiženým v Děčíně

Základní cíl osobní asistence

Základním cílem osobní asistence je pomoc v podpoře osob se zdravotním postižením bez omezení věku a seniorům při jejich začleňování do společnosti.

Služba osobní asistence je poskytována tak, aby byla zachována důstojnost člověka. Samozřejmostí je dodržování etických a právních norem a závazků mlčenlivosti.

Cílová skupina

Cílovou skupinou pro osobní asistenci jsou osoby se zdravotním postižením, osoby s kombinovaným onemocněním (Alzheimerova choroba, demence), osoby s mentálním postižením, osoby s chronickým duševním onemocněním a senioři.

Jedná se o osoby bez omezení věku.

Pomoc seniorům a zdravotně postiženým Děčín

Tým Agentury osobní asistenční služby z.ú.

Agentura osobní asistenční služby Evy Zaiptové se skládá z týmu kvalifikovaných a zkušených asistentek a odborným vedením.

Michael Sychra - ředitel Agentury osobní asistenční služby Děčín

Mgr. Michael Sychra
ředitel agentury

Bc. Žaneta Šefčíková
sociální pracovnice

Martina Horáková
osobní asistentka

Věra  Hüpstová
osobní asistentka

Daniela Pavlíková
osobní asistentka

Jana Jansová
osobní asistentka

Simona Průšová
osobní asistentka

Zdeňka Pavlicová
osobní asistentka

Jana Nebeská
osobní asistentka

Adéla Nebeská
osobní asistentka

Bohunka Chramostová
osobní asistentka

Romana Bártová
osobní asistentka

Lucie Jandová
osobní asistentka

TOP