Zásady zpracování osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považuje Agentura osobní asistenční služby, z.ú. se sídlem Děčín IV- Podmokly, Teplická 26/25, za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail: reditel@asistencedc.cz