Podporují nás

Podpořil Ústecký kraj

Činnost AOAS je financována od roku 2015 z prostředků krajského úřadu Ústeckého kraje.

AOAS

Na činnost AOAS čerpá v letech 2022-2024 finanční prostředky v rámci dotačního programu Podpora vybraných sociálních služeb v Ústeckém kraji 5.

APSS ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

TOP